Teamwork Checklist

De Teamwork Checklist is bedoeld als hulpmiddel om de sterke punten en verbeterpunten op het vlak van teamwork in kaart te brengen. Je geeft hiervoor antwoord op 36 stellingen, waarmee je aangeeft hoe jij tegen een aantal processen in jouw team aankijkt. Er wordt vertrouwelijk met je antwoorden omgegaan. Jouw persoonlijke antwoorden blijven anoniem. De coach kan alleen de totaalscore van het team zien. Het is daarvoor nodig om in te vullen voor welke club en in welk team je speelt. Daarna kun je beginnen met het beantwoorden van de stellingen.